Ach szkoda strzępić ryja…..

Ach szkoda strzępić ryja.. #netflix #film