Dziwne dni/Strange Days…

Dziwne dni/Strange Days (1995).

Los Angeles, ostatnie dni grudnia 1999 roku. Były policjant Lenny Nero handluje filmami video, ukazującymi ludzkie wspomnienia. Filmy powstają dzięki nowoczesnym urządzeniom, które pozwalają utrwalać na taśmie magnetycznej wrażenia wzrokowe przekazywane do mózgu.

#film #filmnawieczor #scifi