Jeśli ktoś jeszcze nie…

Jeśli ktoś jeszcze nie oglądał , polecam film „Fanatyk”.

Podczas rozważań nad Torą młody Żyd dochodzi do wniosku, że Bóg jest okrutny. Chłopak staje się zaciekłym antysemitą i dołącza do skinheadów.

„Obdarzony silną osobowością, samodzielnie myślący uczeń jesziwy podczas rozważań nad wersetami Tory traktującymi o boskim żądaniu, by Abraham w imię wiary ofiarował własnego syna Izaaka – doznaje szoku porażony okrucieństwem Boga.
W interpretacji chłopaka przypowieść ta jest dowodem pychy i siły niszczącej ludzką miłość. Wstrząsające odkrycie prowadzi Dannego do otwartej wojny z Bogiem i co za tym idzie do przeciwstawienia się własnej społeczności żydowskiej , zakwestionowania jej tożsamości religijnej i kulturowej.”

Do **obejrzenia** z lektorem PL.

#ogladajzwykopem #filmy #neonazisci #film #skinhedzi #zydzi #filmnawieczor #antysemityzm #kontrowersje