Maska szatana (1960) | reż….

Maska szatana (1960) | reż. Mario Bava

#film #kinematografia #gif #creepy

#scruffyspam | tag do obserwowania/czarnolistowania