Szanujesz plusujesz. Do dziaj…

Szanujesz plusujesz. Do dziaj oglądając to jest ubaw po pachy, a nawet czas nadał mu jeszcze więcej uroku.

#film #scifi