W przyszłym roku ruszą zdjęcia do filmu o Tadeuszu Kościuszce

„Scarborn” to roboczy tytuł międzynarodowego historycznego widowiska. Tadeusz Kościuszko na długo przed zniesieniem niewolnictwa w USA i pańszczyzny w Polsce zabiegał o wolność dla wszystkich… „w Polsce dla pańszczyźnianych chłopów, mieszczan, Żydów i kobiet. A w USA także dla czarnoskórych…”