Za kulisami Łowcy Androidów,…

Za kulisami Łowcy Androidów, 1982.

#starszezwoje – tag ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #fotohistoria #usa #film #scifi #myrmekochoria