Zapraszam Was do recenzji…

Zapraszam Was do recenzji horroru „Night of the Creeps” z 1986 roku w Polsce wydany jako „Noc pełzaczy”.

#film #filmnawieczor #horror #filmy #horrorshow